لایو اینستاگرامی؛ الفبای تشکیل تیم فروش موفق

لایو اینستاگرامی

درباره رویداد

توانمند سازی فروش درواقع یک برنامه استراتژیک و چند وظیفه‌ای برای افزایش فروش و بهره وری است، که با فراهم کردن محتوای یکپارچه، آموزش ، مربیگری برای نیروهای فروش و مدیران خط مقدم فروش و در مسیر تجربه مشتری انجام می‌شود و در آن از تکنولوژی نیز بهره گرفته می‌شود. به عبارت ساده‌تر، توانمندسازی فروش، برنامه‌ای که است که منابع لازم را برای تیم فروش و با هدف فروش بیشتر را فراهم می‌کند.

اولین هدف شرکت‌های فروش افزایش درآمد است؛ سوال بسیاری از شرکت‌ها این است که چگونه به اهداف درآمدی خود دست یابند. به علت عدم وجود استاندارد مشخص در دنیای فروش و تفاوت‌های بسیار، شرکت‌ها در چگونگی فروش، استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها، نسخه مشخصی برای ارایه ندارند. بنابراین هر چه سازمان‌ها در استراتژی‌های توانمند سازی فروش سرمایه‌گذاری کنند و بتوانند استاندارد خودشان برای چگونگی فروش را تدوین و اجرا کنند، می‌توانند به نتایج بهتری دست پیدا کنند.

در این رویداد، امیدبخشعلی، مدیر فروش وب‌سایت ویترین نت، میزبان اصغر امیری استراتژیست فروش است تا الزاماتی که به تشکیل تیم فروش موفق منجر می‌شوند را مرور کرده و به بیان اصولی که موفقیت این تیم را از بدو تشکیل تضمین می‌کنند، بپردازند.