کارگاه فروش و توسعه کسب و کار برای استارتاپ‌ها

درباره رویداد

استراتژی فروش مناسب یکی از رموز موفقیت استارتاپ‌هاست. در این کارگاه به موضوع فروش و توسعه آن پرداخته می‌شود و راه‌های تدوین استراتژی فروش مناسب مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. ایجاد تیم فروش توانمند، مشتری‌یابی و انتخاب شرکای توانمند برای کسب و کارهای استارتاپی، از دیگر موضوعاتی است که در این کارگاه آموزشی به آن پرداخته می‌شود.