چطور می‌توانیم هدف فروش بهتری تعیین کنیم؟

اصغر امیری
هدف فروش

یکی از فعالیت‌های مهم مدیران ارشد سازمان، تعیین اهداف سالیانه سازمان است و این اهداف انتظارات از تیم‌های فروش را هم در بر دارد . زیرا تحقق درآمد و فروش شرکت از طریق تیم‌های فروش، باید با کمک سایر واحدهای سازمان تحقق یابد. تعیین هدف بهتر برای فروش هم از همین منظر اهمیت دارد. اما این موضوع چگونه این اتفاق می‌افتد؟ مدیران معمولاً نتایج فروش سال قبل را بررسی می‌کنند؛ سپس، معمولا  آنرا عدد پایه قرار داده و برای سال…

بیشتر بخوانید
0
اشتراک‌گذاری