می‌روم چون دیده نشدم!

اصغر امیری

روز آخر کارش در شرکت دیدمش؛ مسول فروش توانمندی بود ، در کارش جدی و با پشتکار بود و طی سالیانی که می شناختمش روندی رو به رشد در عملکردش داشت. اما بعد از همه آن سالها، آنروز در حال ترک سازمان بود . وقتی در مورد دلایل رفتنش پرسیدم، تنها یک جمله را بیان کرد:«دیده نشدم!» در سال‌هایی که در فروش فعال هستم، افراد زیادی را دیده‌ام که به این دلیل و یا دلایل مشابه، با وجود قرار داشتن…

بیشتر بخوانید
2
اشتراک‌گذاری