برجسته

برنامه فروش موفق

برنامه فروش یا Sales Plan چیست و برای تدوین برنامه فروش موفق چه باید کرد؟

کار فروش‌تان چطور پیش می‌رود؟ برنامه فروش روشنی دارید؟ برای طراحی این برنامه فروش به چه عواملی توجه کرده‌اید؟ نوشتن این برنامه از تیم شما چقدر زمان گرفته و حالا تا چه اندازه به آن

بیشتر بخوانید »