استراتژی و متدولوژی فروش

وفادارسازی مشتری

چطور برای وفادارسازی مشتریان برنامه‌ریزی کنیم؟

طرح‌های وفادارسازی مشتریان را نمی‌توانید به ارسال پیامک‌های تخفیفی یا اضافه کردن یک محصول رایگان به بسته خرید مشتریان محدود کنید. برای اینکه مشتری خود را عضوی از خانواده کسب و کارتان بداند، باید به

بیشتر بخوانید »