بازاریابی و فروش

نیچ مارکتینگ

نیچ مارکتینگ یا بازاریابی گوشه ای چیست؟ کدام گوشه بازار را نادیده گرفته‌اید؟

رقیبان بزرگ شما، شاید در جذب مشتریان بیشتر موفق شده باشند، اما بعید است که از پس راضی کردن همه مشتریان بازار برآمده باشند. در چنین شرایطی، شاید به جای رقابت با قدیمی‌های بازار و

بیشتر بخوانید »