نگهداری مشتری

نرخ نگهداشت مشتری

افزایش نرخ نگهداشت مشتری و افزایش فروش بدون جذب مشتری جدید

کسب و کارهایی که شبکه‌سازی و تعاملات فردی با مشتریان محرک اصلی رشد آنهاست، برای ماههاست که به واسطه اپیدمی کرونا با مشکلاتی درگیر هستند. با وجود رشد تکنولوژی، هنوز هم به کارگیری روش‌هایی مثل

بیشتر بخوانید »