پایپلاین فروش

نرخ نگهداشت مشتری

به عنوان یک مدیر فروش از مدیریت پایپلاین فروش چه می‌دانید؟

مدیریت پایپلاین فروش جنبه‌ای حیاتی از مدیریت عملکرد تیم است. اگر این مفهوم آشنا باشید احتمالاً تاکنون می‌دانید که پایپلاین فروش اطلاعات فرصت‌های فروش بلاتکلیف را نگه می‌دارد و از مراحل مختلفی تشکیل می‌شود که مربوط

بیشتر بخوانید »