آموزش مدیران

مدیر موفق

اگر تازه به جمع مدیرها وارد شده‌اید این چند خط را بخوانید

«نگذارید شما را خجالتی ببینند؛ همیشه جوابی برای حرف‌هایشان داشته باشید؛ هیچ وقت به اشتباهاتتان در مقابل تیم خود اقرار نکنید و …» همه ما بارها و بارها جملاتی از این دست را شنیده‌ایم. جملاتی

بیشتر بخوانید »