ذهنیت فروش

تغییر ذهنیت فروش

وقت تغییر ذهنیت فروش رسیده

همه چیز به ذهنیت شما برمی‌گردد؛ به نگاهی که به فروش و البته نقش خودتان در روند فروش دارید. باور کنید مشتری‌های شما نکته‌سنج‌تر از آن هستند که تردیدها و اما و اگرهایتان را نبینند

بیشتر بخوانید »

ویدیو؛ تغییر ذهنیت فروش چطور به موفقیت در فروش منجر می‌شود؟

۸۰ درصد موفقیت‌تان در فروش به ذهنیت شما مرتبط است و تنها ۲۰ درصد آن به استراتژی‌ها و تکنیک‌هایی که به کار می‌گیرید برمی‌گردد. اگر دیدگاه منفی که به خودتان داشته باشید و بخاطر چشم‌اندازهای فروشی

بیشتر بخوانید »