اهمیت تجربه مشتری در ایجاد آگاهی از برند

هر تعاملی، چه با تکنولوژی،‌ یا از طریق آدم‌ها، احساس را ایجاد می‌کند؛ مردم حس می‌کنند و با این حس موقعیت‌ها و اتفاق‌هایی را به خاطر می‌سپرند. این تجربیات قابل انباشت هستند و به مرور این تجربیات، چه میکرو تعاملات یا همان تعاملات کوچک باشند و چه بزرگ، برند شما را به می‌سازند. برند شما، برندآگاهی و ارزش برند شما و معنایی که برندتان برای مردم دارد، همگی همراه با هم، مجموعه‌ای از این تعاملات هستند.
برند شما، با همان احساس‌هایی که تداعی کرده‌اید به خاطر آورده می‌شود و به همین دلیل است که تجربه مشتری در مواجهه با کسب و کار شما، بیشتر از هرچیزی اهمیت دارد.

برچسب ها :