• مقالات برگزیده

سرمقاله

  • آخرین مقالات

سرعت شما مهم نیست؛

مهم این است که رو به جلو حرکت کنید.

رویداد

لایو اینستاگرامی؛ الفبای تشکیل تیم فروش موفق

شرکت‌ها برای رسیدن به موفقیت در امر فروش از چه مسیری باید عبور کنند؟ اصلا یک ساختار بزرگ در موفقیت اجزای کوچکترش تا چه اندازه نقش دارد؟ واقعیت این است که بخش قابل توجهی از موفقیت یا شکست تیم‌های فروش، در گرو ساختاری است که یک سازمان آن را ایجاد کرده و تداومش را تضمین می‌کند. عواملی که در این…
  • آخرین ویدیوها

باید ذهنیت فروش‌تان را تغییر دهید!

همه چیز به ذهنیت شما برمی‌گردد؛ به نگاهی که به فروش و البته نقش خودتان در روند فروش دارید…
  • آخرین یادداشت های وبلاگ
Loading RSS Feed
  • آخرین رویداد ها